Bestuur

Bob D´hoedt

Voorzitter

Bart Dehaes

Ondervoorzitter en Webbeheerder

Valerie Reekmans

Penningmeester

Stef Van Calster

Secretaris

Annick Geyskens

Diederik dunon

Karine De Haes

Veerle Laleman

Magaly Knapen

Mark De Groot

Kevin Garcia

Jaak Boon