Wat is jouw mening over Aarschot?

Achter de schermen bereiden de politieke partijen zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Dan kiest u wie in Aarschot de volgende zes jaar het beleid voert. Dat is een belangrijke keuze. N-VA Aarschot overtuigt u graag met inhoud en sterke kandidaten. Daarover leest u binnenkort meer in ons verkiezingsprogramma.

Een verkiezingsprogramma maken we samen. Elke stem telt. Daarom vragen we uitdrukkelijk uw mening. Wat vindt u belangrijk in onze stad? Waarop moeten we inzetten? Wat loopt goed? Wat kan beter? Laat uw stem horen, wij luisteren naar u!

In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen? Onderaan werd plaats voorzien om uw bedenkingen te plaatsen. 

TWINTIG VRAGEN AAN DE AARSCHOTTENAARHelemaal akkoordAkkoordGeen meningNiet akkoordHelemaal niet akkoord
1. Ik ben een fiere Aarschottenaar.
2. Ik ben tevreden over de dienstverlening in het stadhuis (openingsuren, toegankelijkheid …).
3. Ik ben tevreden over de gemeentelijke communicatie (website, magazine, brieven …).
4. Het bestuur luistert voldoende naar de bevolking en houdt rekening met de mening van de inwoners.
5. De burgemeester en de schepenen zijn vlot toegankelijk.
6. Aarschot is een diervriendelijke stad.
7. Aarschot treedt streng genoeg op tegen sluikstorters.
8. Ik voel me veilig in Aarschot.
9. Er moeten meer openbare veiligheidscamera’s geplaatst worden.
10. De Aarschotse voet- en fietspaden zijn veilig.
11. De straten en wegen zijn in goede staat.
12. Ik voel me als zwakke weggebruiker veilig op onze wegen.
13. Er is voldoende aandacht voor de economische ontwikkeling van onze stad.
14. Ondernemers en verenigingen worden voldoende ondersteund.
15. Er wordt voldoende ondernomen om leegstand in het stadscentrum tegen te gaan.
16. Onze deelgemeenten krijgen voldoende aandacht.
17. Er is voldoende aandacht voor inwoners van alle leeftijdscategorieën.
18. Er is voldoende sport- en vrijetijdsaanbod.
19. Er is voldoende ruimte voor jongeren.
20. Er wordt voldoende ondernomen om kwetsbaren op te nemen in de Aarschotse gemeenschap.

Op welke drie zaken moet het nieuwe stadsbestuur prioritair inzetten?

Uw gegevens (niet verplicht)

 Indien u graag uitgebreider met ons van gedachten wisselt, laat het ons weten en wij contacteren u. Alvast bedankt!