Lokaal werk N-VA Aarschot

 1. Een nieuwe politieke cultuur van openheid en rechtlijnigheid: ‘een bestuur ten dienste van de bevolking’
 2. Financieel
  • Beleid: een zuinig financieel gemeentebeleid
  • ‘De weinig rooskleurige toestand van de stadskas vraagt een voorzichtig en doordacht investeringsbeleid’
 3. Welzijn
  • Jongeren en gezin: ‘bewust investeren in jonge gezinnen’
  • Wonen: ‘de mogelijkheden scheppen om betaalbaar en aangepast te wonen in Aarschot voor iedereen’
  • Senioren: ‘de vergrijzing actief en ondernemend aanpakken als dé uitdaging voor de toekomst’
  • Sociaal beleid: ‘het OCMW alle ondersteuning geven voor een waardig sociaal beleid’
 4. Mobiliteit en verkeersveiligheid: ‘inzetten op een bereikbare en verkeersveilige stad’
 5. Veiligheid: ‘Er voor zorgen dat de Aarschottenaar zich veilig voelt in zijn stad’
 6. Lokale economie, horeca, toerisme: ‘impulsen geven voor een bruisend leven in de binnenstad’
 7. Ruimtelijke ordening: ‘bouwen aan leefbare kernen: wonen, werken en ontspannen. Met oog voor sociale cohesie en  voor innoverende mobiliteit’
 8. Jeugdbeleid: ‘onze jeugd alle kansen geven om zich te kunnen ontwikkelen in eigen stad’
 9. Sportbeleid: ‘het sportbeleid hertekenen naar de hedendaagse noden voor alle sportbeoefenaars’
 10. Wijkwerking: ‘levendige wijken maken in de stad en in de deelgemeenten’
 11. Verenigingsleven: ‘het verenigingsleven stimuleren en valoriseren: de stad laten bruisen’
 12. Cultureel beleid: ‘een fris cultureel beleid voor alle groepen van de Aarschotse samenleving.’
 13. Onderwijs: ‘de sterkten van onze scholengemeenschappen verder ontwikkelen’
 14. Netheid, milieu en energie: ‘van de stad Aarschot en haar deelgemeenten een kraaknette stad maken, vooruitstrevend in haar afval- en energiebeheer’
 15. Aarschot in Vlaanderen: ‘Aarschot, een voorbeeld in Vlaanderen’
 16. Migratie en inburgering: ‘Op gemeentelijk niveau kan een migratie- en inburgeringsbeleid gevoerd worden. Ook in Aarschot.’