N-VA Aarschot vraagt structurele oplossing verkeersveiligheid station Aarschot

Op 31 januari 2018

 “N-VA Aarschot vraagt structurele oplossing verkeersveiligheid station Aarschot”

Het stadsbestuur besliste in november 2017 de fietser een vlotte toegang tot de fietsparking te verlenen. Twee weken later werd deze beslissing al teruggedraaid. N-VA Aarschot eist een structurele oplossing.

Het station van Aarschot is een knooppunt in de mobiliteit van het Hageland. Zowel auto als fiets verdienen een verkeersveilige toegang.  Het fietsactieplan van N-VA Aarschot klaagde in haar fietsactieplan in juni 2017 al de verkeersonveilige situatie aan ter hoogte van het kruispunt van de Antoon de Croylaan met de Boudewijnlaan.

Fietsers wordt de toegang ontzegd tot de fietsparking, waardoor ze verplicht worden een verkeersonveilige omweg te maken. Het stadsbestuur reageerde hierop door in november onderborden te plaatsen ter hoogte van de éénrichtingstraat, zodat fietsers de toegang wordt verleend. Twee weken later bleken deze onderborden evenwel mysterieus terug verdwenen.

Op de gemeenteraad van 22 januari 2018  vroeg N-VA gemeenteraadslid Bart Dehaes het stadsbestuur om tekst en uitleg. Mobiliteitsschepen Rutten gaf aan dat een verkeerde communicatie tussen de stadsdiensten aan de oorzaak lag. De politiediensten hadden immers geen positief advies verleend voorafgaand aan de plaatsing. Bart Dehaes: “Verkeersveiligheid is voor ons te belangrijk om in aparte kokers te bespreken. Zet de verschillende diensten samen, identificeer de zwarte punten in Aarschot en werk telkens een totaaloplossing uit.”

 

Dehaes vroeg welke oplossing de stad dan wel zou voorzien. Het stadsbestuur gaf aan dat de wegcode opnieuw ter hand zou worden genomen om een oplossing te zoeken. N-VA-voorzitter en mobiliteitsexpert op het kabinet Weyts Bob D’hoedt ziet hier evenwel geen heil in: “De verkeersveiligheid aan het station verdient een structurele oplossing, de wegcode zal hierbij niet helpen. Enkel een aanpassing aan de infrastructuur zal de fietser een veilige doorgang bieden.”

 

 

Meer informatie:

Bart Dehaes, Gemeenteraadslid N-VA Aarschot, 0475/33.00.92

Bob D’hoedt, Voorzitter N-VA Aarschot, 0498/82.46.90

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is