Veilige Schoolomgevingen

Op 20 februari 2023


Dag iedereen,
Vandaag mocht ik op ROBtv uitleggen hoe wij zorgen voor een veilige schoolomgeving.

We hebben vanaf het begin van deze legislatuur, in 2019, getracht om systematisch te werk te gaan met alle schoolomgevingen.


Ten eerste leggen we ons oor te luister bij de scholen en ouderraden om dan tot praktisch werkbare oplossingen te komen.
Met de maatregelen, die we nemen, willen we naast de schoolomgeving veiliger maken, ook het aantrekkelijker maken om met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer te komen. Belangrijk is de auto wordt daarbij niet verbannen.
Door in overleg te treden, proberen we te zorgen dat de genomen maatregelen gedragen zijn, want of de verkeerssituatie in een schoolomgeving goed of slecht werkt, is ook een verantwoordelijkheid van de ouders en leerlingen zelf.


We proberen nu vorm te geven aan een extra dimensie in dat overleg over de veilige schoolomgevingen door te verkennen hoe we kinderen/jongeren zelf aan het woord kunnen laten.
Graag ook nog een woord van dank aan onze schitterende diensten en de collega’s in het schepencollege en meer specifiek aan Annick, die dit in gang gezet heeft toen zij nog schepen van mobiliteit was en aan Gerry, schepen van openbare werken!


Mocht je zelf nog ideeën of voorstellen hebben, ik hoor het graag.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is