Voorstel van resolutie naar aanleiding van het vermeende doorspelen van examenvragen van schepen Christel Verlinden (Open VLD)

Op 25 september 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

De gemeenteraad,

– gelet op: 

1° de manifeste fraude inzake het doorspelen van examenvragen van schepen Verlinden die tot haar ontslag noopten; 

2° de forensische audit van Audit Vlaanderen waarbij meerdere onregelmatigheden werden geregistreerd betreffende wervings- en bevorderingsprocedures (p.21-34); 

3° de lange voorgeschiedenis van schandalen binnen het stadsbestuur die de Stad Aarschot keer op keer in een slecht daglicht brengen; 

 

– vraagt het schepencollege, 

1° een sluitend kader uit te werken met betrekking tot toekomstige wervings- en bevorderingsprocedures; 

2° dit kader draagt er toe bij dat: 

- de vacantverklaring duidelijk en op afdoende wijze gemotiveerd wordt,

- de doorlooptermijn van de aanwervingsprocedure redelijk en aanvaardbaar is,

- jury's onafhankelijk en evenwichtig worden samengesteld.

3° teneinde in onafhankelijke jury's te voorzien worden in een aantal onverenigbaarheden voorzien bij de samenstelling:

- lid zijn van een politieke partij

- werkzaam zijn of geweest zijn de afgelopen 12 jaar bij een politieke partij of politiek kabinet

- bloedverwant zijn met een politiek mandataris  in de eerste lijn

4° elke werving- en bevorderingsprocedure publiek raadpleegbaar maken, met inbegrip van de samenstelling van de jury 

5° de gemeenteraad een voorstel van dit kader ter bekrachtiging over te maken bij de eerstvolgende plenaire zitting.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is