Diederik Dunon

Provincieraadslid

Als zelfstandige heb ik in 2009 een drastische omwenteling gestuurd in mijn professionele  activiteiten. Doelbewust. Hierdoor kwam er veel vrije tijd. Ik stuur nu zelf wanneer ik werkzaam ben en wanneer ik vrij ben om nuttige en zinnige dingen te doen voor mezelf en voor de maatschappij.

De vrijgekomen tijd werd ingevuld met een politiek engagement.
2010 was het keerpunt.  Mee steun verlenen aan de verandering in de politiek, zoals de N-VA die voor staat. Alle traditionele partijen zaten en zitten vast geankerd in hun oude politieke gewoonten. N-VA  is de enige partij die op een geloofwaardige wijze anders wil besturen, wars van alle  heilige  huisjes. Theo Franken en Jan Jambon  waren toen mijn voorbeelden en zijn het nog steeds.

Stad Aarschot is ook aan een ander beleid toe. Jaren leed onze Stad aan hetzelfde soort immobilisme  als nationaal.

 In 2010 heb ik mee het bestuur opgericht in Aarschot . Graag zie ik onze afdeling  Aarschot het roer omgooien in het bestuur van onze stad . Er is nood aan serieux, inzet, kennis, rechtlijnigheid, eerlijke en duidelijke communicatie en verantwoordelijkheidszin. Het bestuur in onze Vlaamse gemeente kan professioneler en warmer.

Daarvoor wens ik me in te zetten.  Zeker nu de Vlaamse Regering  in de toekomst veel meer verantwoordelijkheden  geeft aan het lokale niveau. Daarvoor zijn verantwoordelijke bestuurders nodig.

Vooral het financieel beheer tracht ik te volgen, het beleid wordt immers gevoerd via de vastgelegde budgetten. Ik volg de landbouwsector professioneel. Maar heb evenzeer veel interesse in ruimtelijk en regionaal  beleid of in sociale voorzieningen (OCMW en sociale huisvesting). En ik heb  ook oog voor de schoonheid van onze streek en om Aarschot terug op de ‘kaart’ te zetten.

Als provincieraadslid voor N-VA  tracht ik nu de dossiers over Aarschot kritisch te benaderen . En hierdoor mede onze Stad een andere stem te geven op het provinciaal niveau.