Diederik Dunon

Provincieraadslid

Medestichter en bestuurslid afdeling N-VA Aarschot

Lid arrondissementeel bestuur.

Lid van de partijraad N-VA nationaal

Provincieraadslid

Dank.