Bestuur

Bart Dehaes

Voorzitter en Fractieleider

Bob D´hoedt

Ondervoorzitter

Magaly Knapen

Secretaris, Sociale Media en Jongerenverantwoordelijke

Frie Claessens

Penningsmeester

Annick Geyskens

Schepen voor Brgerzaken, Administratieve Vereenvoudiging (ICT en digitalisering), Openbaar Ambt en Vorming Personeel, Onthaal en Dierenwelzijn

Stef Van Calster

Schepen van Mobiliteit (inclusief verkeersveiligheid en parkeerbeleid), Toegankelijkheid en Jeugd

Diederik Dunon

Provincieraadslid

Cindy Van Calster

Team Organisatie

Chris Cypers

Team Organisatie

Geert Van Aerschot

Liesbeth Van den Bergh

Klaartje Bruyninckx

Ledenverantwoordelijke

Daisy Vanden Berghen

Wendy Webers

Christophe Traina

Gerben Brands