Schepenen

Annick Geyskens

Schepen voor Brgerzaken, Administratieve Vereenvoudiging (ICT en digitalisering), Openbaar Ambt en Vorming Personeel, Onthaal en Dierenwelzijn

Stef Van Calster

Schepen van Mobiliteit (inclusief verkeersveiligheid en parkeerbeleid), Toegankelijkheid en Jeugd